'Waarneming is de enige bron van kennis'* (Carvaka - Lokayata)

Zuiver waarnemen brengt je in contact met jezelf


Make a free website with Yola